ROT-avdrag

Vill du nyttja ROT-avdrag? Berätta det för oss i förväg.

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Du ska även ta fram namn och personnummer för de personer som äger fastigheten och ska nyttja ROT-avdraget samt om du redan utnyttjat en del av skattereduktionen, hur stor del det är.

Vi begär ersättning på skattereduktionsbeloppet från Skatteverket i samband med att du får din faktura.

Det är viktigt att du är sanningsenlig i dina uppgifter om hur stor del du redan utnyttjat av skattereduktionen, eftersom vi annars inte får ut avdraget belopp från Skatteverket och då tillfaller betalkravet er. Vid utebliven betalning av fakturan så faller rätten till att använda er av Rot-avdrag bort och eventuella krav ställs på det totala beloppet.

Vid ändring av redan utskriven faktura och vid avslag både på grund av felaktiga uppgifter och vid nekande till avdraget så tar vi en avgift på grund av förhöjda administrativa omkostnader samt återstoden av kontrakterade beloppet.