Servicearbeten  och felsökning inom VVS

Exempel på servicearbeten

Vår stora erfarenhet av försäkringsskador samt att vi är auktoriserad IVT installatör ger dig och oss en värdefull trygghet.

Tack vare ett väl utbyggt samarbete med snickare, elektriker, målare m.m. har vi möjlighet att hjälpa till även med mer komplexa arbeten.
Vi arbetar snabbt, med kvalitet och säkerhet som honnörsord.

  • Service av värmepump
  • Värmepump och installation
  • Service och felsökning
  • Avloppsspolning och filmning
  • Reparation av trasiga och läckande rör
  • Felsökning och underhåll på värmepumpar
  • Servicearbeten på VVS installationen